Ősi tavaszünnep – május 1: Május elseje a májusi-pünkösdi ünnepkör kezdő napja. Szokásai ezért megegyeznek a pünkösdi szokásokkal. Ez a nap a tavasz, a termékenység, a fák, a madarak ünnepe. A magyar nyelvterület nagy részén a május elsejére virradó éjszaka állították – és sok helyen még állítják ma is – a májusfát. Az ekkor állított fákat sok helyen csak pünkösdkor bontották le. A májusfa a természet megújulásának szimbóluma. A legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. A májusfa (amit hajnalfának, jakabfának is neveztek) állításával kapcsolatos szokjások eltérőek voltak az ország különböző területein. Ahol minden legény külön állított fát a maga kedvesének, ott nagy szégyen volt, ha egy lány fa nélkül maradt.

A nap időjárásából a termésre is próbáltak következtetni eleink: “Ha május elseje előtt éjjel esik az eső – nagy termés lesz, ha hideg van vagy fagy, akkor termés nem lészen, ha hűvös, nedves az idő – közepes termést várj, ha meleg,tiszta,bőven terem minden.”

Pünkösd – változó időpontban: A húsvét függvényében mozgó ünnep, mivel a húsvétot követő ötvenedik napon kezdődik, így május 10. és június 13. közötti időszakban van. A termékenységet, tavaszt,megújhodást köszöntő ünnep. A keresztény egyház annak emlékére tartja,hogy tanai szerint Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. A naphoz több hagyomány kapcsolódik: Hajnalban zöld ágakat, virágokat tűztek az ablakokba, kerítésekre: úgy hitték, ez megvédi a házat a villámcsapástól. A hiedelem boszorkányjáró napnak tartotta.

A pünkösdi időjárásból is következtettek a termésre: “Pünkösdi eső ritkán hoz jót.” Pünkösdi-napi esésre ne várj áldást vetésre!” Ha szép az idő, sok bor lesz.

Több népszokás is kötődik e naphoz: pünkösdikirály-választás, pünkösdölés, falujáró köszöntés,pünkösdikirályné-járás.

Orbán napja – május 25: Szent Orbán a szőlőtermesztők, kádárok, kocsmárosok védőszentje. Napja szőlőtermő tájak ünnepe. Orbánt a néphagyomány a fagyosszentek közé sorolja. Napjának időjárásából főleg a szőlőtermésre szoktak következtetni. Az Orbán-napi hideg a szőlőnek árt leginkább, ezért a szőlőhegyeken szobrot szoktak emelni a  tiszteletére, képét gyakran a hordókra faragták. Ezen a napon kezdenek a méhek rajzani, ezért úgy tartották, hogy a méhek “Orbán bogarai”.