Tiszagyenda egy kb. 1.100 fős település Jász-Nagykun Szolnok megyében, a Közép-Tisza folyása mentén. A község főként mezőgazdasági jellegű, egyre inkább elöregedő a lakosság. Mint a legtöbb ilyen kis falunak, Tiszagyendának is legnagyobb problémája a nagy arányú munkanélküliség, a fiatalok elvándorlása, ezáltal a falu egyre kisebb megtartó ereje. 

Alapítványunk Tiszagyenda-programjában célul tűzte ki az egyre kedvezőtlenebb folyamatok megfékezését, amelyet közösségi programok szervezésével, ismeretterjesztéssel, hagyományok teremtésével és továbbvitelével, a múlt bemutatásával kíván megvalósítani.

A program keretében Alapítványunk tevékenységei és céljai az alábbiak:

A MÚLT

– Tiszagyenda község gyökereinek, régmúltjának felkutatása, rendszerezése

– Falumúzeum létrehozása, melyben helytörténeti gyűjtemény és alkotószoba kapna helyet, elősegítve ezzel, hogy (elsősorban) a falu lakói megismerjék gyökereiket, hagyományaikat és szakkörök segítségével megtanulva, továbbvigyék őseink örökségét

– A falumúzeum megvalósításával annak működtetése.

A JÖVŐ

A község fiataljainak, ifjú tehetségeinek felkutatása, összefogása, támogatásuk (ösztöndíj keretében), számukra különböző szakkörök szervezése, melynek során fő szempont a közösségépítés, az együttlét tudatformáló ereje.
Mindezek által cél a közösség megtartó erejének megteremtése, majd növelése; hagyományainak megismerése, megismertetése, továbbvitele.
Környezetvédelmi szemléletformálás, előadások, fórumok szervezése.