A környezetterhelő üzemek számos költséget a társadalomra hárítanak (légszennyezők okozta egészségügyi többletkiadások, út és épületkárok, stb.) és a helyi környezeti konfliktusokat úgy mutatják be, mint gazdasági fejlődés gátjait. Ugyanakkor egyetlen tonna szennyező anyag okozta költség meghaladja a másfél millió forintot, az Európai Bizottság jelentése szerint. Ennek jelentős részét az iparvállatok okozzák, de a társadalom fizeti ki. Programunk célja, a külföldi gyakorlatnak és hazai jogszabályi előírásoknak megfelelően elérni, hogy a fenti költségek számszerűsítve legyenek, és az érdekérvényesítés során, mint érv közismert legyen. Mindezt egy ezt megalapozó kutatás, majd kiadvány készítésével, öt helyi környezeti konfliktusban az érdekképviselet ellátásával és a gazdasági hatások és költségek valós bemutatásával, az ügy nagyobb nyilvánosságának megteremtésével kívánjuk elérni.