(A program 2007. júniusától 2008. májusáig futott.)

Célunk egy olyan együttműködés létrehozása, amely képes megteremteni a martinkai és a későbbiekben a hajdúsámsoni civil szervezetek hatékony szerveződését és érdekérvényesítését. Mindezt úgy, hogy ezáltal a szervezetek által nyújtott civil szolgáltatás (érdekképviselet, közösségi programok) színvonala nő, a lakosság helyi identitástudata növekszik, a településrész közösséggé kovácsolódik.

TEVÉKENYSÉGEK:

a) EGYÜTTMŰKÖDÉS: civil kerekasztal létrehozása, és rendszeres, legalább kéthavi találkozó. A kerekasztal résztvevői a pályázat együttműködő szervezetei, de igyekszünk bevonni valamennyi martinkai szervezeteket, és meghívást kapnak a sámsoni civil élet szereplői is. A kerekasztal célja a programok egyeztetése, közös programok kidolgozása, a kapcsolatok elmélyítése, az érdekképviseleti tevékenység egyeztetése, összehangolása

b) ÉRDEKKÉPVISELET: A martinkai lakosság és a civil szervezetek érdekérvényesítésének erősítése érdekében a programban részt vevő szervezetek igyekeznek közös álláspontot kialakítani a településrészt érintő ügyekben, és azért közösen fellépni, az alábbi módokon:
– a kerekasztal képviselője részt vesz a Hajdúsámsoni Képviselő-testületi ülésein, a Martinkát érintő ügyekről beszámol a kerekasztalnak, valamint szükség esetén képviseli a martinkai érdekeket.
– egyéb nem önkormányzati ügyekben (pl.: buszközlekedés, vízművek, stb.) közösen lépnek fel a martinkai érdekek érvényesítéséért: pl.: aláírásgyűjtés, nyílt levél, személyes találkozó, szükség esetén lakossági fórum szervezése
c) PARTNERSÉG: a részönkormányzat egyik tagja civil szervezet delegáltja (Martinka Lakosokért Egyesület). Célunk, hogy a részönkormányzat többi képviselőit is bevonjuk tevékenységünkbe, és velük közösen lássuk el a lakosság érdekképviseletét (pl.: közös előterjesztések)

d) NYILVÁNOSSÁG: közös helyi újság megjelentetése, ahol beszámolunk a kerekasztal működéséről, érdekképviseleti tevékenységről és a jövőbeni programokról. Az újság célja, hogy tartalmának közös szerkesztésében a civil szervezetek együttműködjenek, megjelenjenek a helyi lakosság előtt, és fokozzák a helyi identitástudatot. A közös lap megjelentetése jó eszköz a civil szervezetek hosszú távú együttműködésének megalapozásához. A lap kéthavonta, 500 példányszámban jelenik meg négy oldallal. Az írott újság mellett elkészül egy honlap is, ahol a pályázat
programja, a benne résztvevő szervezetek bemutatkozója olvasható, valamint a kiadott újság elektronikus változata és az eddig elért eredmények, jövőbeni tevékenységek. A honlapot a későbbiekben aktív tartalomfeltöltéssel kívánjuk látogatottá tenni.

e) BEMUTATKOZÁS: jövő év májusában kerül megrendezésre a martinkai civil nap, ahol a helyi és a sámsoni civil szerveztek bemutatkozhatnak a
helyi lakosságnak. A civil napon filmvetítéssel, előadásokkal és gyerekprogramokkal invitáljuk a helyi lakosságot. Célunk, hogy ez a nap a martinkai lakossági igények, a közös gondolkodás színtere is legyen. A nappal hagyományt szeretnénk teremteni.

f) KÉPZÉS: a program hosszú távú fenntarthatóságának alapja, hogy a civil szervezetek ne csak ötletekkel, hanem pénzügyi forrásokkal is bírjanak terveik megvalósítására. Ezért egy képzést szervezünk, melynek célja a pályázati lehetőségek bemutatása és pályázatírási alapismeretek elsajátítása. A képzés egy napos, melyre a martinkai civil szervezetek mellett Hajdúsámsonból is várjuk az érdeklődőket.