Debrecen és környékén, számos olyan környezeti konfliktus jelentkezik (tervezett hulladékégető, akkumulátor feldolgozó, fakivágások, stb.), amelyek a széles közvélemény figyelmét felkeltik és a civil érdekképviselet jelenlétét igénylik. Célunk ezen ügyek felvállalása.

A. Tényfeltárás és részvétel:
– Környezeti konfliktusok feltárása, adatok, és információk összegyűjtése (adatkikérés, jegyzőkönyvek megszerzése, ügyféli jogállás megszerzése, stb.). Célunk az alapvető közérdekű információk összegyűjtése, hogy a lakosságot tájékoztatni tudjuk és képessé tegyük – az információk megosztásával – hogy véleményüket kialakíthassák és ennek megfelelően lépjenek fel.
– Részvétel: részvétel a helyi döntéshozatali fórumokon, ahol az ügy tárgyalásra kerül ( önkormányzati ülések, környezetvédelmi bizottság, stb.)

B. Tájékoztatás: célunk hogy a programba bevont célcsoportokot, így a civil szervezeteket, a lakosságot és a médiát bevonjuk a programba és tájékoztassuk őket:
 Előadások, lakossági fórumok szervezése, ahol egy-egy helyi konfliktusos ügyet járunk körbe ( mit terveznek, mi lesz a hatása, stb.) Fő célcsoportunk a civil szféra, valamint a konfliktusban érintett lakosság. A programot szórólapon, plakáton hirdetjük meg az itt élők számára
 Média tájékoztatása: az ügyekről azok környezeti hatásáról, a szereplők álláspontjáról közérthető és médiabarát sajtóközlemények összeállítása, melynek célja, hogy a program és annak tevékenységei minél több emberhez eljussanak
 Honlap kialakítása: alapítványunk honlapján külön blokk kialakítása, ahol bemutatjuk az egyes felvállalt ügyeket és az érdekképviseleti eszközöket

C. Részvételre képesítés: az érintett területek lakosait és civil szereplőit igyekszünk bevonni a programba és megismertetni az érdekképvisleti módszerekkel
 Kistérségi zöld fórum megalakítása: az érdekérvényesítés akkor hatékony, ha szervezett és egy-egy helyi ügy mellé több szervezet is csatlakozik, a feladatokat megosztja képességek szerint. Célunk a egy Kistérségi Zöld Fórum megalakítása, rendszeres ülésezése és a közös fellépés megvalósítása
 Lakossági érdekérvényesítés segítése: szükség szerint előadások tartása, sajtónyilatkozatok kiadása, lobbi tevékenység, ügyféli bejelentkezés, stb.
 Lakossági csoportok szervezése: adott ügy kapcsán a lakosság megszervezése, önálló fellépésre való képesítése
 Előadások: előadás a lakosság érdekérvényesítési lehetőségeiről, Debrecenben civil szervezetek és a lakosság részére 
 Tájékoztató kiadványok: az érdekképvisleti eszközök és módszereket bemutató kiadványok eljuttatása civil szervezetekhez, könyvtárakba